Opgevangen duif zelfservice

Zelfservice:  Opgevangen duif.     Eerste 2 cijfers zijn jaartal.

Er staat een begin- en een eindnummer en alle nummers daartussen behoren bij achterstaand telefoonnummer