Opgevangen duif zelfservice

Zelfservice:  Opgevangen duif.     Eerste 2 cijfers zijn jaartal.

 Er staat een begin- en een eindnummer en alle nummers daartussen behoren bij het achterstaand telefoonnummer.

UITGEGEVEN RINGEN DOOR DE VCN IN 2023 – KLEUR GEEL

GROTE RINGEN 10mm

UITGEGEVEN RINGEN DOOR DE VCN IN 2022 – KLEUR ROOD

UITGEGEVEN RINGEN DOOR DE VCN IN 2022 – kleur ZWART