Lidmaatschap

 

Contributie en ringgelden:

Contributie volwassen lid:                       €   15,00
Contributie jeugdlid (t/m 16 jaar)           €     7,50

Ringen 8 mm:        €  0,20 per stuk.
Ringen 10 mm:      €  0,30 per stuk.
Portokosten:           gratis.

Totaal overboeken op rekening: NL 62 INGB 0002 6580 62
ten name van:   VCN te Lieshout.
Omschrijving:
Contributie en …..stuks 8 mm ringen en/of …..stuks 10 mm ringen.           

We verzoeken u vriendelijk de contributie voor 1 februari over te maken.